ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

لاريجانی: افزايش يارانه‌ها از سوی دولت توفان تورم ايجاد می‌کند

<p>رئيس مجلس ايران در نخستين سخنرانی خود در سال جديد از اقدام اخير دولت در افزايش يارانه نقدی انتقاد کرد و گفت دولت توفان تورم ايجاد می&zwnj;کند.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران امروز سه&zwnj;شنبه ۱۵ فروردين&zwnj;ماه، در نخستين جلسه علنی مجلس در سال جديد خورشيدی در مورد افزايش يارانه نقدی از سوی دولت، گفت: &quot;جدای از اين&zwnj;که اين اقدام خلاف صريح قانون است با شرايط کشور نيز متناسب نيست و کمکی به جلوگيری از گرانی نمی&zwnj;کند بلکه آن را تشديد می&zwnj;کند.&quot;</p> <p><br /> لاريجانی گفت اين اقدام دولت دهم نه به مسأله بيکاری در جامعه ياری می&zwnj;رساند و نه افق روشنی برای توليد کشور ترسيم می&zwnj;کند.</p> <p><br /> وی تأکيد کرد چنان&zwnj;چه دولت &quot;مجموعه&zwnj;ای از تصميمات&quot; را در نظر می&zwnj;گرفت مجلس با اين اقدام موافقت می&zwnj;کرد اما چنين مجموعه&zwnj;ای ملاحظه نشده است.</p> <p><br /> رئيس مجلس گفت: &quot;مجلس شورای اسلامی نمی&zwnj;تواند با طرح&zwnj;های غيرکارشناسی که توفان تورم ايجاد می&zwnj;کند نظير وضعيتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقليل داد موافقت کند.&quot;</p> <blockquote> <p><img width="200" height="109" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/yaraneh.jpg" alt="" />طرح هدفمندسازی يارانه&zwnj;ها انتقادهايی را از سوی نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی در پی داشته است که يکی از مهم&zwnj;ترين آن&zwnj;ها مربوط به تأمين منابع مالی يارانه&zwnj;های نقدی بود</p> </blockquote> <p>ششم فروردين&zwnj;ماه جاری، بهروز مرادی، مديرعامل سازمان هدفمندی يارانه&zwnj;ها اعلام کرد که مبلغ ۲۸ هزار تومان به&zwnj;عنوان مابه التفاوت يارانه نقدی مرحله اول و دوم هدفمندسازی يارانه&zwnj;ها، ۲۸ اسفندماه ۹۰ به حساب سرپرست&zwnj;های خانوار واريز شد.</p> <p><br /> وی افزود: &quot;ممکن است اين مبلغ ماهيانه يا به صورت دوماهه باشد، اما تا زمان اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی يارانه&zwnj;ها قابل برداشت نخواهد بود.&quot;</p> <p><br /> همچنين مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان يارانه فروردين&zwnj;ماه خانوارها در ايران، امروز به حساب آن&zwnj;ها واريز خواهد شد.</p> <p><br /> اين در حالی است که دولت در ماه&zwnj;های گذشته خواسته بود تا افراد متمکن از دريافت يارانه نقدی انصراف دهند.</p> <p><br /> طرح هدفمندسازی يارانه&zwnj;ها با گذشت يک سال از اجرای آن انتقادهايی را از سوی نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی در پی داشته است که يکی از مهم&zwnj;ترين اين انتقادها مربوط به تأمين منابع مالی يارانه&zwnj;های نقدی بود.</p> <p><br /> به اعتقاد منتقدان، دولت نمی&zwnj;تواند منابع مالی کافی برای تأمين ماهانه بيش از ۳۲۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدی ۷۳ ميليون نفر را از محل افزايش قيمت حامل&zwnj;های انرژی به نرخ&zwnj;های کنونی به&zwnj;دست آورد و مجبور به تأمين منابع از محلی غير از منابع هدفمندی يارانه&zwnj;ها می&zwnj;شود.</p> <p><br /> بر همين اساس ديوان محاسبات کل کشور و کميسيون اصل ۹۰ هم گزارش&zwnj;هايی را مبنی بر تخلف دولت در تأمين يارانه&zwnj;های نقدی ارائه و تصريح کردند که دولت ۱۵ هزار ميليارد تومان از يارانه&zwnj;های نقدی را از محل &quot;غيرقانونی&quot; تأمين کرده است.</p> <p><br /> همچنين در سالگرد اجرای طرح هدفمندی يارانه&zwnj;ها، اعضای کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس با انتشار گزارشی تخلفات گسترده دولت در زمينه اجرای اين طرح را برشمردند.</p> <p><br /> اين&zwnj;همه در حالی است که مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس در تازه&zwnj;ترين گزارش خود در روز ۱۱ فروردين&zwnj;ماه جاری اعلام کرد که دولت احمدی&zwnj;نژاد در سال ۱۳۹۰، از محل افزايش قيمت سوخت در اجرای قانون هدفمندی يارانه&zwnj;ها ۷۳ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان درآمد کسب کرده است.<br /> &nbsp;</p>

رئيس مجلس ايران در نخستين سخنرانی خود در سال جديد از اقدام اخير دولت در افزايش يارانه نقدی انتقاد کرد و گفت دولت توفان تورم ايجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران امروز سه‌شنبه ۱۵ فروردين‌ماه، در نخستين جلسه علنی مجلس در سال جديد خورشيدی در مورد افزايش يارانه نقدی از سوی دولت، گفت: "جدای از اين‌که اين اقدام خلاف صريح قانون است با شرايط کشور نيز متناسب نيست و کمکی به جلوگيری از گرانی نمی‌کند بلکه آن را تشديد می‌کند."

لاريجانی گفت اين اقدام دولت دهم نه به مسأله بيکاری در جامعه ياری می‌رساند و نه افق روشنی برای توليد کشور ترسيم می‌کند.

وی تأکيد کرد چنان‌چه دولت "مجموعه‌ای از تصميمات" را در نظر می‌گرفت مجلس با اين اقدام موافقت می‌کرد اما چنين مجموعه‌ای ملاحظه نشده است.

رئيس مجلس گفت: "مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با طرح‌های غيرکارشناسی که توفان تورم ايجاد می‌کند نظير وضعيتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقليل داد موافقت کند."

طرح هدفمندسازی يارانه‌ها انتقادهايی را از سوی نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی در پی داشته است که يکی از مهم‌ترين آن‌ها مربوط به تأمين منابع مالی يارانه‌های نقدی بود

ششم فروردين‌ماه جاری، بهروز مرادی، مديرعامل سازمان هدفمندی يارانه‌ها اعلام کرد که مبلغ ۲۸ هزار تومان به‌عنوان مابه التفاوت يارانه نقدی مرحله اول و دوم هدفمندسازی يارانه‌ها، ۲۸ اسفندماه ۹۰ به حساب سرپرست‌های خانوار واريز شد.

وی افزود: "ممکن است اين مبلغ ماهيانه يا به صورت دوماهه باشد، اما تا زمان اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها قابل برداشت نخواهد بود."

همچنين مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان يارانه فروردين‌ماه خانوارها در ايران، امروز به حساب آن‌ها واريز خواهد شد.

اين در حالی است که دولت در ماه‌های گذشته خواسته بود تا افراد متمکن از دريافت يارانه نقدی انصراف دهند.

طرح هدفمندسازی يارانه‌ها با گذشت يک سال از اجرای آن انتقادهايی را از سوی نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی در پی داشته است که يکی از مهم‌ترين اين انتقادها مربوط به تأمين منابع مالی يارانه‌های نقدی بود.

به اعتقاد منتقدان، دولت نمی‌تواند منابع مالی کافی برای تأمين ماهانه بيش از ۳۲۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدی ۷۳ ميليون نفر را از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های کنونی به‌دست آورد و مجبور به تأمين منابع از محلی غير از منابع هدفمندی يارانه‌ها می‌شود.

بر همين اساس ديوان محاسبات کل کشور و کميسيون اصل ۹۰ هم گزارش‌هايی را مبنی بر تخلف دولت در تأمين يارانه‌های نقدی ارائه و تصريح کردند که دولت ۱۵ هزار ميليارد تومان از يارانه‌های نقدی را از محل "غيرقانونی" تأمين کرده است.

همچنين در سالگرد اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها، اعضای کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس با انتشار گزارشی تخلفات گسترده دولت در زمينه اجرای اين طرح را برشمردند.

اين‌همه در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترين گزارش خود در روز ۱۱ فروردين‌ماه جاری اعلام کرد که دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰، از محل افزايش قيمت سوخت در اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها ۷۳ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان درآمد کسب کرده است.
 

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • کاربر مهمان

    ريس جمهورتان مشکلات اساسي دارد.......!! انتخاب مرتضوي و برادران دانشجو و به باد دادن تمام پول نفت و ورشکستگي کشاورزي و توليدو.......همه از مديريت جهاني اين نوچه تان سرچشمه گرفته ......