سومین روز اعتراض کارگران فولاد اهواز: «این همه بی‌عدالتی، هرگز ندیده ملتی»

کارگران مقابل ساختمان سپاه پاسداران شعار دادند: «مرگ بر مافیا» و در ادامه پس از راهپیمایی مقابل ساختمان استانداری جمع شدند و فریاد زدند: «این همه بی‌عدالتی/ هرگز ندیده ملتی».