ظریف: بسیاری از پولشویی در ایران نفع می‌برند

شورای نگهبان لایحه «سی اف تی» یکی از لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی را رد کرده است. وزیر خارجه ایران می‌گوید پولشویی در ایران یک واقعیت است.