کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه برای هشتمین روز پیاپی تجمع و اعتصاب کردند. به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه عصر یکشنبه ۲۰ آبان یک جلسه میان نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی و کارگران برگزار شده اما بدون نتیجه به پایان رسیده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه از ۱۴ آبان دور تازه اعتراضات خود را آغاز کرده‌اند. آنها در دور تازه اعتراضات خواهان خلع ید از مالک خصوصی این مجتمع که به گفته کارگران به اتهام فساد مالی دستگیر یا متواری شده، شدند. مقام‌های قضایی ایران نیز بدون افشای نام تائید کرده‌اند که نام مالکان نیشکر هفت‌تپه در فهرست متخلفان ارزی قرار دارد. عباس جعفری دولت‌آبادی گفته که او (مدیر شرکت) متواری است. اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه گفته که خواسته کارگران، خودگرانی کارخانه و اداره آن زیر نظر شورای کارگران است. نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان طی سال‌های اخیر محل اعتراضات گسترده کارگران بوده است. سازمان خصوصی‌سازی ایران در سال ۱۳۹۴ این مجتمع را به دو شرکت پیمانکاری زئوس و آریاک واگذار کرد. به گفته کارگران مالکان شرکت طی ماه‌های گذشته به محل کارخانه مراجعه نکرده و دستمزد سه ماه گذشته کارگران را پرداخت نکرده‌اند.