سوئیفت اتصال بانک مرکزی ایران را به تعلیق درآورد

مهم‌ترین سامانه برای انجام تراکنش‌های مالی می‌بایست از نظر سیاسی بی‌طرف باشد. نگرانی اروپا از احتمال تحریم روسیه و چین است تا قطع معاملات بانکی با ایران.