صندوق بین‌المللی پول: نرخ تورم در ایران ۴۰ درصد افزایش می‌یابد

مهم‌ترین مرجع ارزیابی وضع اقتصادی جهان اعلام کرد که کشورهای تولیدکننده نفت در خاورمیانه تا پایان ۲۰۱۹ کسری بودجه خود را جبران می‌کنند. وضع ایران اما متفاوت است.