معلمان ایران برای دومین بار از آغاز سال تحصیلی اعتصاب کردند

توقف سرکوب معلمان و آزادی معلمان زندانی، توقف طرح معلم تمام وقت، آموزش رایگان و اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان از جمله خواست‌های دور دوم اعتصاب معلمان اعلام شده است.