درخواست بیش از هزار نفر برای دادرسی منصفانه بازداشتی‌های محیط زیست

جمعی از کارشناسان محیط زیست، فعالان مدنی و هنرمندان در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ایران گفته‌اند که بازداشتی‌های محیط زیست هیچ گونه فعالیت شبهه‌انگیزی نداشته‌اند و تنها به کشور خود خدمت کرده‌اند.