ادغام/انزوا: گفت‌وگو با مراد فرهادپور درباره اعتراضات دی‌ماه و روند تحولات کنونی

مرادفرهادپور – واقعیت بالفعلی که با آن روبروییم چیزی نیست جز ده‌ها شکل از فرقه‌گرایی و دگماتیسم و انبوهی از تجارب تلخ تاریخی.