بانک مرکزی: سامانه جایگزین سوئیفت عملیاتی شده است

بانک مرکزی ایران در واکنش به خبرهای مربوط به قطع اتصال این بانک به سوئیفت اعلام کرد که سامانه جایگزین سوئیفت پیش‌بینی شده بود و اکنون عملیاتی شده است.