«سلطان سکه» اعدام شد

قوه قضائیه به دستور رهبر جمهوری اسلامی عمل کرد بی‌هیچ تأثیری بر قیمت سکه و ارز در بازار ایران. حکم وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی اجرا شد.