عفو بین‌الملل خواهان دسترسی وکیلان و خانواده‌ها به صدها عرب بازداشتی اهواز شد

عفو بین‌الملل می‌گوید از سرنوشت ۶۰۰ نفری که در اهواز بازداشت شده‌اند و بیم اعدام آن‌ها می‌رود نگران است.