سیما صاحبی درباره قتل‌های سیاسی آذر ۷۷: اصلاح‌طلبان نخواستند ریشه‌ واقعی قتل‌ها روشن شود

سیما صاحبی، همسر محمدجعفر پوینده، از قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ در بازخوانی انتقادی دادخواهی این قتل‌ها می‌گوید: «اصلاح‌طلبان خیلی زود متوجه شدند ادامه‌ی دادرسی این پرونده برایشان مناسب نیست چون ممکن است حیات کل نظام را به خطر بیندازد و آنها با این امر موافق نبودند.»