سازمان حقوق بشر ایران اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی را محکوم کرد

به گفته سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران هدف اصلی اعدام این دو نفر ایجاد وحشت در جامعه است. محمود امیری‌مقدم منشاء اصلی فساد اقتصادی را دستگاه‌های حکومتی و قوه قضاییه دانسته است.