رویترز: عراق و ایران بر سر مبادله مواد غذایی با گاز و برق توافق کردند

دو مقام دولتی عراق که … Continue reading رویترز: عراق و ایران بر سر مبادله مواد غذایی با گاز و برق توافق کردند