«ساز و کار ویژه» اتحادیه اروپا در یک قدمی شکست

هنوز هیچ کشور اتحادیه اروپا حاضر نشده میزبانی «ساز و کار ویژه» برای حفظ تجارت با ایران را بپذیرد. پس از ناامیدی از اتریش، لوکزامبورگ برای این کار در نظر گرفته‌ شده.