کارگران روغن نباتی جهان در استان زنجان چهارشنبه ۲۳ آبان برای سومین روز پیاپی مقابل ساختمان استانداری زنجان تجمع کردند. خبرگزاری دولتی کار ایران، ایلنا، شمار کارگران معترض حاضر در این تجمع اعتراضی را حدود ۱۰۰ تن گزارش کرد. این کارگران گفته‌اند که کارفرما از خرداد امسال دستمزد و مزایای شغلی‌شان را نپرداخته است. آنها همچنین چهار ماه از حقوق و مزایای سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۶ را دریافت نکرده‌اند. مالک روغن نباتی جهان حق بیمه ۲۸ ماه گذشته کارگران را نیز پرداخت نکرده و از همین رو تامین اجتماعی دفترچه بیمه درمانی کارگران را تمدید نمی‌کند. مسئولان دولتی در استان زنجان کارفرما را مسئول پرداخت دستمزدها دانسته و گفته‌اند که او از کارگران برای اهداف خود که دریافت تسهیلات و ارز با نرخ مرجع از دولت است، سوء استفاده می‌کند. کارخانه روغن نباتی جهان سال گذشته در دو مقطع زمانی مختلف خط تولید را تعطیل و شماری از کارگران را اخراج کرد.