استعفای لیبرمن دولت نتانیاهو را در تنگنا قرار داده است

وزیر دفاع اسرائیل با استعفای اعتراضی خود موجب شده تا اکثریت طرفداران دولت نتانیاهو در پارلمان کاهش یابد و راه برای انتخابات زودهنگام در اسرائیل هموار شود. دولت نتانیاهو تضعیف شده است.