انسان در نیم قرن گذشته ۶۰ درصد جمعیت حیوانات را نابود کرده است

ششمین دوره انقراض گسترده و انبوه حیوانات آغاز شده، اما این‌بار یک گونه حیوانی مسئول انقراض دیگر گونه‌ها است:‌ گونه انسانِ هوشمند مصرف‌گرا.