حامد اکبر، وزیر مشاور در امور دارایی و درآمدهای پاکستان در صحن مجلس سنای این کشور اعلام کرد که پس از روی کار آمدن دولت پاکستان به رهبری عمران خان ارزش روپیه ۷، ۷ درصد کاهش داشته است. اکبر وابستگی بانک مرکزی به دولت پاکستان را رد کرد و گفت که به دلیل افزایش بدهی خارجی پاکستان به بیش از ۱۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ از ارزش روپیه کاسته شده است. حامد اکبر گفت: دولت برای بهبود وضعیت مالی پاکستان و استحکام بازار ارز به دنبال اعمال مکانیسم سخت مالی در راستای کاهش کسری حساب جاری است. به گفته اکبر دولت پاکستان، کاهش واردات را در دستور کار خود قرار داده است.