یکشنبه ۲۷ آبان همزمان با چهاردهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه، اسماعیل بخشی و محسن آرمند، دو فعال کارگری این مجتمع بازداشت شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه گزارش داده که یک خبرنگار نیز همراه با این دو کارگر معترض دستگیر شده‌است. کارگران نیشکر هفت‌تپه از ۱۴ آبان در اعتراض به معوقات مزدی و خصوصی‌سازی شرکت بار دیگر اعتراضات گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند. مشروح این خبر را در زمانه بخوانید.