«بازار معاملات آزاد نقدی و حواله‌ ارز» آغاز به کار می‌کند

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این بازار تازه به موازات سامانه نیما مبتنی بر سازوکار حراج و با هدف کشف قیمت ارز، زیر نظر بانک مرکزی فعال می‌شود. بانک‌ها و صرافی‌ها در این بازار حضور دارند.