سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کرده که صبح دوشنبه ۲۸ آبان شمار زیادی از کارگران معترض مقابل دادگاه شوش تجمع کرده‌اند. آن‌ها شعار می‌دهند: کارگر زندانی آزاد باید گردد. در این گزارش گفته شده که دادگاه شوش به حالت نیمه‌تعطیل درآمده. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه از بازداشت حداقل ۱۸ کارگر این مجتمع کشت و صنعت در روز یکشنبه ۲۷ آبان خبر داد. این کارگران پس از پایان تجمع مقابل ساختمان فرمانداری بازداشت و به پلیس امنیت شوش منتقل شدند. ویا بشمه، سعید منصوری، جلیل احمدی، عظیم سرخه، مهدی داوودی، سعید الکثیر، علیزاده، امید آزادی، سید حسن فاضلی، صمیر احمدی، سلامات نیا، عماد کثیر، محمود سعدی، محمد خنیفر، خالد تمیمی و ایمان اخضری نمایندگان کارگری بخش‌های مختلف این مجتمع از جمله دستگیر شدگان هستند.