اتحادیه اروپا تحریم چند شهروند ایرانی را در دستور کار قرار داد

احتمال مشارکت در سوءقصد در دانمارک و طراحی بمب‌گذاری در اجلاس سازمان مجاهدین خلق در پاریس. قرار است ابتدا فهرستی تهیه شود.