کارگران نیشکر هفت‌تپه به اعتراضات خود ادامه می‌دهند

کارگران هفت‌تپه، به‌رغم بازداشت جمعی از همکاران خود شانزدهمین روز اعتراضات خود را برگزار کردند. رسانه‌های داخل کشور از آزادی جمعی از کارگران زندانی خبر دادند.