کارگران شهرداری آبادان سه‌شنبه ۲۹ آبان برای دومین روز پیاپی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد سه ماه گذشته (شهریور، مهر و آبان) مقابل ساختمان مرکزی شهرداری این شهر تجمع کردند. یکی از کارگران به خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، گفته که کارگران به دلیل مشکلات مالی دیگر قادر به گذران زندگی عادی خود نیستند. آرش در معاون اداری مالی شهرداری آبادان هم تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران خدمات شهری مناطق یک، دو و سه را تائید کرد و گفت: ۲ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت بخشی از مطالبات کارگران در اختیار شهرداری قرار گرفته است. کارگران شهرداری شهرهای استان خوزستان طی دو ماه گذشته بارها در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزدهایشان در نقاط مختلف این استان تجمع کردند. اغلب این کارگران به واسطه شرکت‌های پیمانکاری و با قراردادهای موقت اشتغال دارند.