سعید بشیرتاش: علت قتل داریوش و پروانه فروهر ناکام کردن گفتمان و پروژه سیاسی‌شان بود

سعید بشیرتاش، فعال سیاسی نزدیک به پروانه و داریوش فروهر معتقد است تلاش اصلاح‌طلبان در جریان پیگیری قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ حفظ دوگانه اصولگرایی-اصلاح‌طلبی بود؛ دوگانه‌ای که مردم را محدود به انتخاب میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان می‌کرد: «از نظر اصلاح‌طلبان، جریان سومی در ایران نمی‌بایستی شکل می‌گرفت. حذف و سانسور گفتمانیْ دموکرات، سکولار و ایران‌گرا مانند گفتمانی که داریوش و پروانه فروهر ارائه می‌کردند، در کوتاه مدت به سود جریان اصلاح‌طلب تمام شد، اما در خلاء ایجاد شده، در دراز مدت، مردم به سوی گفتمان‌های رادیکال دیگری گرایش پیدا می‌کنند.