تلاش دولت افغانستان برای شناسایی عوامل حمله به روحانیون

طالبان که به‌تازگی مذاکرات سه روزه‌ای با آمریکا داشته مسئولیت حمله انتحاری به روحانیون سنی را نپذیرفته است. اکنون مقامات امنیتی در پی آن هستند تا دریابند که این حمله کار چه گروهی بوده است.