احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان به مناسبت هفته بسیج در سخنانی گفته که اوضاع داخلی نسبتاً آرام است. او با انتقاد از بی‌سامانی قیمت‌ها در بازار آزاد گفته است: «ناراحتی از گرانی هنوز احساس می‌شود. در بازار هرکس هرگونه می‌خواهد قیمت‌گذاری می‌کند و به بی‌ثباتی بازار دامن می‌زند.» دبیر شورای نگهبان از دولت روحانی خواسته که در «فروش اجناس خود» با «تمهیداتی» مانع از گرانی بیشتر شود. جنتی اما در پایان گفته است: «این مشکلات و مسائل فقط با دست امام زمان حل می‌شود.»