کارگران و کارکنان بیمارستان خمینی کرج چهارشنبه ۳۰ آبان برای چهارمین روز پیاپی در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت مالکیت بیمارستان و عدم پرداخت دستمزدهایشان تجمع کردند. غدیر مهدوی عضو شورای اسلامی شهر کرج از نمایندگان استان البرز در مجلس شورای اسلامی و مقام‌های دولتی خواست که برای حل مشکل این بیمارستان به مسئله ورود کنند. بیمارستان خمینی کرج حدود ۶۰۰ کارگر و کارمند دارد که از شش ماه تا یک‌سال دستمزد معوقه دارند. یک ماه قبل مدیر بیمارستان و مدیرعامل سازمان همیاری‌ شهرداری‌های البرز گفتند که این بیمارستان به یک گروه پزشکی واگذار شده و دستمزد معوق کارگران و کارکنان به زودی پرداخت خواهد شد. قاسم طاهری نایب رئیس شورای اسلامی کار این بیمارستان اما گفته که خبر واگذاری بیمارستان صحت ندارد و هیچ یک از مسئولان پاسخگوی اعتراض کارگران نیستند. کارگران و کارکنان بیمارستان خمینی کرج طی یک‌سال گذشته بارها در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد، قراردادهای کار موقت و نامشخص بودن مالکیت بیمارستان در محل کار و یا مقابل سازمان همیاری شهرداری‌ها و فرمانداری کرج تجمع کردند.