کارگران شهرداری خنافره از توابع شهرستان شادگان استان خوزستان چهارشنبه ۳۰ آبان بار دیگر در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان دست از کار کشیدند و مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. کارفرما و شهرداری خنافره دستمزد شش ماه گذشته این کارگران که پیشتر (۲۱ آبان) هم تجمع کرده بودند، را نپرداخته است. شهردار خنافره همزمان با تحصن کارگران در ۲۱ آبان گفته بود که شهرداری برای پرداخت دستمزدها، درآمد و منبع مالی ندارد. به گفته محسن البوخنفر کارگران شهرداری خنافره با شکایت به دستگاه قضایی علیه شهرداری حکم گرفتند و شهرداری موظف است که ماهیانه بخشی از دستمزد معوق آنها را به صورت نوبتی پرداخت کند. شمار کارگران شهرداری خنافره حدود ۷۰ تن اعلام شده است. عدم پرداخت دستمزد کارگران شهرداری در شهرهای مختلف استان خوزستان و سراسر ایران طی ماه‌های گذشته اعتراض و اعتصاب ‌های متعددی را به دنبال داشته است. بیشتر کارگران شهرداری با قرارداد موقت و به واسطه شرکت‌های پیمانی اشتغال دارند و مقام‌های شهری شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی را مسئول پرداخت دستمزد کارگران معرفی می‌کنند.