۵ مرزبان ربوده شده در میرجاوه به ایران برگشتند

کمتر از نیمی از مرزبانانی که جیش‌العدل به اسارت برده بود وارد ایران شدند. سپاه اعلام کرده که رایزنی‌ها با مقامات پاکستانی برای آزادی سایر مرزبانان ادامه دارد.