چهره‌هایی در نقاب – قتل‌های زنجیره‌ای را چگونه افشا کردم؟

محمد بلوری – در آن روزهای پرالتهابی که زنجیروار چهره‌هایی شاخص از میان نویسندگان و… ربوده و سپس کشته می‌شدند من دبیر سرویس حوادث بودم و بالطبع می‌بایست درباره این قربانیان گزارش‌هایی تهیه می‌کردم.