نایب رئیس مجلس: در بحث پولشویی هر سه قوه مقصرند

پزشکیان در موضوع پولشویی به دفاع از ظریف برخاست و گفت اگر او در مجلس استیضاح شود «خیلی حرف‌ها هست که می‌تواند مطرح شود». قوه قضائیه از ظریف خواست تا اسناد پولشویی را ارائه کند.