در کرمانشاه کارگران شهرداری منطقه ۷ این شهر پنجشنبه یکم آذر برای دومین روز پیاپی در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان دست از کار کشیدند و مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. حامد لعل‌بخشی سرپرست شهرداری کرمانشاه ۲۲ آبان امسال قول داد ه بود که دستمزد مرداد و شهریور کارگران طی یک هفته پرداخت شود. کارگران شهرداری کرمانشاه مانند بسیاری دیگر از کارگران شهرداری‌ها با قرارداد موقت و به واسطه شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی اشتغال دارند. دستمزد کارگران شهرداری منطقه ۷ کرمانشاه از مرداد امسال پرداخت نشده است. کارگران شهرداری‌ها در نقاط مختلف ایران از آغاز سال‌جاری بارها در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزدها اعتصاب و تجمع کردند.