به جای روسیه و سوریه، ایران متهم به مخفی‌کاری در تسلیحات شیمیایی شد

روسیه و چین مانع شدند از بحث درباره زرادخانه شیمیایی‌شان. نماینده آمریکا، ایران را متهم کرد. وزارت خارجه ایران بحث را به سمت اسرائیل کشاند.