وزیر خارجه قطر که برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی «گفت‌وگوهای مدیترانه‌ای» به رم سفر کرده در جمع خبرنگاران از آمادگی قطر برای میانجیگری بین ایران و آمریکا خبر داد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفت: «مناقشه ایران و ایالات متحده ما را در وضعیت ناخوشایندی قرار داده چرا که شاهد اختلاف بین قوی‌ترین متحدمان از یک سو و همسایه‌مان از سوی دیگر هستیم. باید راهی باشد که بتوان برای حل این مساله بین دو طرف پلی زد، اگر قطر بتواند این پل را ایجاد کند چرا که نه؟» عبدالرحمن آل ثانی اعلام کرد که کشورش مایل است به روابط خود با ایران ادامه دهد، زیرا تهران هنگامی که عربستان سعودی و متحدانش قطر را در حصر قرار دادند، برای تأمین منابع به دوحه کمک کرده است.