انتخابات پارلمانی بحرین از صبح شنبه ۲۴ نوامبر / سوم آذر در حال برگزاری است. گروه‌های اپوزیسیون متعلق به اکثریت شیعه بحرین از انتخابات محروم شده‌بودند. نمایندگان آنها مجاز به شرکت در انتخابات نشدند و فعالان‌شان در دادگاه‌ها به محاکمه کشیده شدند. گروه‌های اپوزیسیون این انتخابات را «مضحکه» خوانده‌اند و آن را بایکوت کرده‌اند. حکومت مرکزی اما می‌گوید انتخابات «دموکراتیک» است. انتخابات پارلمانی بحرین ۸ صبح به وقت محلی آغاز شد و تا ۸ شب ادامه خواهد یافت. ۵۰۶ نامزد در این انتخابات شرکت می‌کنند. شمار نامزدان زن از هر زمان دیگری در تاریخ بحرین بیشتر است. پارلمان بحرین ۴۰ عضو دارد.