معترضان موسوم به «جلیقه‌زردها» شنبه ۲۴ نوامبر / سوم آذر در خیابان شانزلیزه پاریس دست به اعتراض زدند. پلیس مسیر راهپیمایان به سوی کاخ الیزه، کاخ ریاست‌جمهوری فرانسه را مسدود کرد و با آنها درگیر شد. جلیقه‌زردها که خبرگزاری «رویترز» آنها را «چندصدتن» تخمین زده، فریاد می‌زدند: «مکرون، استعفا»، «مکرونِ دزد». یک مقام پلیس به رویترز گفته انتظار می‌رود حدود ۳۰ هزار تن تنها در پاریس دست به اعتراض بزنند. کمی بعد برج ایفل به دلیل اعتراض‌ها تعطیل شد. معترضان به افزایش مالیات سوخت معترضند. اعتراض جلیقه‌زردها یک هفته پیش آغاز شد و حدود ۵۰ هزار تن شنبه ۱۷ نوامبر بزرگراه‌هایی در سرتاسر فرانسه را در اعتراض به افزایش مالیات سوخت مسدود کردند. افزایش مالیات سوخت در اواخر ۲۰۱۷ به تصویب رسید اما با افزایش قیمت نفت در اکتبر سال جاری تأثیرش مشهود شد. فعالان محیط زیست حامی افزایش مالیات سوخت‌های فسیلی و کاهش مصرف آنها هستند تا تولید گازهای گلخانه‌ای کاهش و روند گرمایش زمین تخفیف یابد. دولت نیز مشوق‌هایی برای استفاده از خودروهای سبز یا الکتریکی پیشنهاد داده است.