زلزله ۶,۴ ریشتری در کرمانشاه

زمین لرزه‌ای با شدت ۶,۶ ریشتر غرب کشور را تکان داده است. مرکز زلزله استان کرمانشاه است.