ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

امضای توافق‌نامه عملیات ویژه نظامی بین افغانستان و امریکا

<div dir="RTL">با توافق دولت افغانستان و امریکا، &zwnj; پس ازاین تمام عملیات ویژه نظامی بر علیه شورشیان دراین کشور با رهبری نیروهای امینتی افغانستان صورت خواهد گرفت.</div> <!--break--> <div>&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">توقف انجام این عملیات که تا اکنون از سوی نیروهای امریکایی صورت می&zwnj;گرفت&zwnj;، &zwnj; یکی از دو شرط عمده دولت افغانستان برای امضا پیمان استراتژیک با امریکا بود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">شرط نخست افغانستان، &zwnj; واگذاری مسئولیت زندان بگرام به دولت این کشور بود که در آن شماری زیادی از شورشیان و متهمان به انجام فعالیت&zwnj;های تروریستی نگهداری می&zwnj;شوند. دو طرف ماه گذشته در این زمینه توافق نامه&zwnj;ای را امضا کردند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL">بر پایه این توافق نامه پس از این رهبری تمام عملیات ویژه علیه شورشیان از سوی نیروهای امنیتی افغانستان و با کمک نظامیان امریکایی اجرا خواهد شد</div> </blockquote> <div dir="RTL">روز شنبه ۱۹ فروردین ماه، &zwnj; ژنرال عبدالرحیم وردک، &zwnj; وزیر دفاع افغانستان و ژنرال جان آلن، &zwnj; فرمانده کل نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، &zwnj; در مورد دومین پیش شرط نیز توافق نامه&zwnj;ای را در کابل به امضا رساندند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بر پایه این توافق نامه پس از این رهبری تمام عملیات ویژه علیه شورشیان از سوی نیروهای امنیتی افغانستان و با کمک نظامیان امریکایی اجرا خواهد شد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">عبدالرحیم وردک در سخنانی گفت که پس از تنها نیروهای ویژه امنیتی افغانستان مسئولیت بازرسی از خانه&zwnj;ها و مناطق مسکونی را برعهده خواهند داشت.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">وی گفت: <span dir="LTR">&ldquo;</span>این نیروی ویژه که متشکل از نیروهای ارتش، &zwnj; پلیس و امنیت ملی افغانستان است، &zwnj; با حمایت نیروهای آیساف عملیات را انجام خواهند داد.<span dir="LTR">&rdquo;</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به گفته ژنرال وردک، &zwnj; این توافق گامی در راستای &quot;تثبیت حاکمیت افغانستان&quot; و نشان دهنده &quot;توان بالای&quot; نیروهای امنیتی افغانستان است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">وزیر دفاع افغانستان تاکید کرد که با عملی شدن این توافق، &zwnj; زمینه برای امضا پیمان استراتژیک با امریکا فراهم خواهد شد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">ژنرال جان آلن نیز امضا توافق نامه در زمینه سپردن مسئولیت زندان بگرام و عملیات ویژه به نیروهای امنیتی افغانستان را یک گام در زمینه تامین حاکمیت این کشور خواند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به گفته وی پس ازاین مسئولیت بازداشت، &zwnj;زندانی کردن و نگهداری کسانی که صلح را تهدید می&zwnj;کنند بر عهده نیروهای دولتی افغانستان خواهد بود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان حدود یک ماه پیش گفته بود که انتظار می&zwnj;رود بعد از توافق دو کشور درباره زندان بگرام و عملیات ویژه، &zwnj; چارچوب عمومی همکاری&zwnj;های استراتژیک با امریکا قبل از کنفرانس ناتو در شیکاگو که قرار است حدود دو ماه دیگر برگزار شود، &zwnj; به امضا برسد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به گفته رئیس جمهور افغانستان، &zwnj; ایجاد پایگاه درازمدت امریکا درافغانستان شامل طرح اولیه نخواهد بود.</div> <p>حامد کرزی تاکید کرده است که افغانستان یک سال زمان نیاز دارد تا به دقت موضوع استفاده امریکا از تاسیسات نظامی این کشور و مسئولیت&zwnj;های دو طرف را مورد بررسی قرار دهد و روی آن گفتگو کند.&nbsp;</p>

حامد کرزی تاکید کرده است که افغانستان یک سال زمان نیاز دارد تا به دقت موضوع استفاده امریکا از تاسیسات نظامی این کشور و مسئولیت‌های دو طرف را مورد بررسی قرار دهد و روی آن گفتگو کند. 

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.