نسرین ستوده بار دیگر اعتصاب غذا کرد

اعتصاب غذای وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در بند، در حمایت از فرهاد میثمی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین است که از ۱۱۷ روز پیش در اعتصاب غذاست.