رئیس قوه قضائیه کارگران را تهدید کرد: اعتراضات در شوش و اهواز ادامه یافت

در برابر وعده، تهدید به سرکوب: مسئولان دولتی در خوزستان در حال رایزنی با کارگران فولاد و نیشکر هفت‌تپه‌اند: بازگشت به کار به ازای پرداخت بخشی از دستمزد.