سید عباس صالحی، وزیر ارشاد اسلامی از راه‌اندازی سامانه نشر کتاب در ایران خبر داد. شمارگان کتاب‌هایی که با مجوز وزارت ارشاد اسلامی زیر سقف سانسور منتشر می‌شود به ۲۰۰ نسخه کاهش پیدا کرده، در همان حال قاچاق کتاب‌های بی‌مجوز یا کتاب‌های پرفروش رونق یافته. وزیر ارشاد اسلامی گفته است: «سامانه نشر کتاب در کاهش قاچاق کتاب که یکی از مسأله‌های مهم نشر است، مؤثر است. قاچاق کتاب تهدیدکننده نشر و فرهنگ کشور محسوب می‌شود و این سامانه به گونه‌ای امکان تسهیلات بیشتر در نحوه خدمات‌دهی به ناشران را به وجود می‌آورد.» به گفته صالحی این سامانه وظیفه دیگری هم دارد: برقراری حاکمیت ارشاد اسلامی بر نشر و پخش کتاب در ایران.