میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در آبان امسال به نسبت یکسال گذشته ۹۱,۵ درصد افزایش یافته است. برپایه گزارش بانک مرکزی بیشترین میزان افزایش قیمت در منطقه ۹ تهران (۱۱۱ درصد) و کمترین میزان افزایش قیمت هم در منطقه ۱۹ (۴۸,۲) درصد رخ داده است. براین اساس میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران آبان امسال به ۹ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسیده است. افزایش قیمت مسکن در تهران موجب کوچ اجباری مزدبگیران از این شهر به شهرک‌ها و مناطق حاشیه‌ای تهران شده است. به‌گونه‌ای که رئیس سازمان آموزش و پرورش استان البرز از افزایش آمار دانش‌آموزان در برخی از مناطق این استان به دلیل افزایش مهاجرت خبر داده است. براساس اعلام بانک مرکزی میانگین نرخ اجاره‌بها در تهران هم به نسبت آبان سال گذشته ۱۷ درصد گرانتر شده است. گزارش میدانی رسانه‌های داخلی ایران اما بیانگر رشد قیمتی بیشتر نرخ اجاره بهاء در یکسال گذشته است.افزایش میانگین قیمت آمار خرید و فروش مسکن را به نسبت آبان سال گذشته ۵۳,۶ درصد و به نسبت مهر امسال ۲۶,۷ کاهش داده است. این وضعیت در شرایطی رخ داده که دولت به منظور تحریک تقاضا در بخش مسکن بارها تسهیلات خرید مسکن را افزایش داد.