کشاورزان معترض فقط نیم ساعت بعد از اتمام تعمیر خط لوله انتقال آب به یزد، مجدداً ۳۰ تیر برق این خط را تخریب کردند. سید علیرضا کربلایی اکرمی، رییس اداره روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد صبح چهارشنبه ۷ آذر به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است ۵ تیر برق به طور کامل تخریب شده و ۲۵ تیر برق دیگر هم صدمه دیده است. به گفته این مقام مسئول حداقل تا فردا پنجشنبه ۸ آذر انتقال آب به یزد اتفاق نخواهد افتاد. رییس اداره روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد بقه ایسنا گفته فقط حدود چهار درصد از آبی که از اصفهان به یزد منتقل می‌شود به صنعت تعلق دارد و مابقی به مصرف شرب می‌رسد. این مقام مسئول می‌گوید آبی که به یزد منتقل می‌شود از حق‌آبه کشاورزان اصفهان نیست، بلکه مازاد بر نیاز آنان است.