پروژه جدید امنیتی: تعقیب نفوذی‌های حوزه کنترل جمعیت

دور تازه‌ای از برخورد با فعالان مدنی و نمایندگان مجلس که در زمینه جمعیت و افزایش سن ازدواج فعالیت دارند، آغاز شده است. آنها را «نفودی‌های حوزه کنترل جمعیت» خوانده‌اند.