علی حاجی مرادی مسئول واحد برنامه‌ریزی دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه اعلام کرد که در مدت ۲۰ سال گذشته ۵۲ درصد آب ورودی و ۲۰ درصد آب تجدیدپذیر دریاچه ارومیه کاهش یافته است. به‌گفته حاجی مرادی طی ۱۰۰ سال اخیر دریاچه ارومیه هیچ وقت وارد این شرایط بحرانی ۲۰ سال اخیر نشده بود. او افزود: بررسی‌ها نشان داد دریاچه ارومیه برای رسیدن به تراز اکولوژیک سالانه به سه هزار و ۴۲۸ میلبون متر مکعب آب نیاز دارد.