محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور می‌گوید از جواد ظریف خواسته که برای ادعای خود مبنی بر وجود معضل پولشویی در ایران دلیل بیاورد اما او نتوانسته ادعای خود را ثابت کند و اعتراف کرده که دلیل و مدرک قابل قبولی در دست ندارد. به گزارش رسانه‌های داخلی، منتظری در مراسم گرامیداشت هفته بسیج گفت: «در این شرایطی که دشمن ما را تحریم اقتصادی کرده و برای گرفتن برخی از امتیازات فشار وارد می‌کند و می‌خواهد چهره داخلی کشور ما را ملکوب نشان دهند، اینکه از زبان وزیر امور خارجه ما این مسائل راجع به پولشویی مطرح شود خیلی موجه و حکیمانه نیست.» منتظری با ابراز نارضایتی از سخنان ظریف گفت: «بنده وقتی مطالب ایشان را شنیدم بر اساس وظیفه و تکلیف، نامه‌ای نوشته و خواستم که مستندات را برای پیگیری به دادستانی کل ارسال نمایند. یک نامه ۱۲ صفحه‌ای را چند روز قبل برای بنده فرستادند که یکسری بیانات خودشان را در آنجا باز توضیح داده بودند، همچنین حاوی مسایل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و درآخر هم اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارم که بخواهم بفرستم و یکی دو مورد بوده که به آقای رییس جمهور داده‌ام. من منتظرم که از ناحیه ایشان و هر مقام اجرایی دیگری اگر مستنداتی هست به ما ارسال شود و مطمئن باشند که ما تعقیب می‌کنیم». او اما اصل سخن ظریف را رد نکرد و پذیرفت که در ایران عده‌‌ای به کار پولشویی مشغول‌اند: «پولشویی واقعیتی در جامعه ما است که از طریق قاچاق کالا، ارز و مواد مخدر وارد کشور می‌شود. نمی‌شود کشوری را پیدا کرد که در آن پولشویی نباشد».