پیام گوترش به رهبران جی ۲۰: شهامت داشته باشید

بی‌اعتمادی، گرمایش زمین، گرسنگی و نابرابری جنسیتی. دبیرکل سازمان ملل از رهبران کشورهای صنعتی خواست با قدرت و شهامت به این مشکلات بپردازند.